Specjalizacje

Oferujemy usługi rekrutacyjne dla sektora przemysłowego i inżynieryjnego.

Engineering

walo
Oil & Gas
walo
Energy & Environment
walo
Construction & Infrastructures

Inżynieria jest naszą pasją. Nasze kompetencje branżowe, know-how i niszowe doświadczenia opieramy na wieloletniej współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami inżynierskimi, zarządzających projektami, biurami projektowymi i architektonicznymi, firmami konsultingowymi, generalnymi wykonawcami inwestycji i inwestorami.

Zrealizowane projekty rekrutacyjne: projektanci wielobranżowi z uprawnieniami (HVAC, konstrukcje, elektryka, wod-kan, drogi, koleje), projektanci orurowania, specjaliści ds. turbin, technolog, kierownicy zespołów projektowych, generalni projektanci, inżynierowie procesowi, inżynierowie mechanicy, QA/QC, NDT ekspert, inżynierowie sprzedaży, doradcy techniczni, kierownicy produktów, kierownicy projektów (energetyka zawodowa, wiatrowa, biomasa, budownictwo kubaturowe, metro, drogi, koleje), kierownik zespołu inżyniera kontraktu, kierownik budowy elektrociepłowni, dyrektor biura konstrukcyjnego, dyrektor ds inwestycji, manager sprzedaży usług inżynierskich energetyka i wiele innych.

Industry

walo
Building Products
walo
Manufacturing Industrial Products
walo
Automotive & Aerospace

Nasze doświadczenia w branży przemysłowej dotyczą większości obszarów działalności firm produkcyjnych i handlowych: zarządzania, sprzedaży, marketingu, produkcji, inżynierii, R&D, utrzymania ruchu, HR, prawa, logistyki czy zakupów. Odrębne kompetencje, a każda z nich równie ważna. Różni ludzie, a każdy z nich tak samo potrzebny. To właśnie tworzy przedsiębiorstwo.

Zrealizowane projekty rekrutacyjne: dyrektorzy generalni, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy ds. inwestycji, dyrektorzy logistyki, dyrektorzy personalni, dyrektorzy sprzedaży, dyrektorzy marketingu, dyrektor produkcji, dyrektor operacyjny, dyrektorzy i kontrolerzy finansowi, kierowcy utrzymania ruchu, główny technolog, kierownicy produktów, kierownicy marketingu i PR, szef działu prawnego, menedżerowie sprzedaży w wielu gałęziach przemysłu.