Oferta

Oferujemy rozwiązania z zakresu Executive Search oraz Engineering Recruitment.

Engineering Recruitment

Rekrutacja inżynierów i wąsko wyspecjalizowanej kadry technicznej wymaga precyzji i znajomości specyfiki poszczególnych branż przemysłu. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tym obszarze. Podejmujemy się zadań, które wymagają głównie bezpośredniego dotarcia do docelowej grupy Kandydatów. Naszymi wartością jest umiejętność budowania otwartych relacji w środowisku inżynierskim oraz nastawienie na finalny efekt naszych działań. Współpracujemy z wieloma ekspertami, naukowcami, organizacjami branżowymi i uczelniami technicznymi. Wszystko to owocuje szeroką siecią kontaktów w środowisku inżynierskim, rekomendacjami rynkowymi i pogłębianiem naszej ekspertyzy.

Do każdego projektu podchodzimy z inżynierską uwagą i wnikliwością. Wiemy, jak wiele wysiłku wymaga zdobycie ekspertyzy i jak ważna jest dla inżyniera możliwość samorealizacji i rozwoju. Dlatego nasi Kandydaci otrzymują tylko takie oferty, które są dla nich prawdziwym wyzwaniem, a nasi Klienci zyskują zmotywowanych i najlepszych specjalistów w danej branży.

HR Services

Individual Assessment

Realizujemy projekty oceny indywidualnej Pracowników i Kandydatów na wybrane stanowisko. Dokładnie badamy poziom kompetencji i motywacji w oparciu o wywiad kompetencyjny i wykorzystanie narzędzi psychologicznych. W wyniku oceny Pracodawca otrzymuje pisemny raport oceniający pozwalający na podjęcie właściwej decyzji rekrutacyjnej.


References Check

Na życzenie naszych Klientów - Pracodawców przeprowadzamy badanie referencji z poprzednich miejsc pracy wskazanym Kandydatom. Proces ten odbywa się na kilku płaszczyznach przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i kontaktów branżowych naszych konsultantów. Usługę tę realizujemy przy zachowaniu pełnej dyskrecji.


Outplacement

Usługa realizowana na rzecz Pracownika rozstającego się z obecnym Pracodawcą. Celem tej usługi jest zapewnienie Pracownikowi pełnego doradztwa w zakresie: zdefiniowania ścieżki dalszej kariery zawodowej, rozwoju umiejętności osobistych i managerskich, poszukiwania nowego wyzwania na rynku pracy.


Opracowujemy metodologię programu outplacement dopasowaną zarówno realiów lokalnego rynku pracy jak i indywidualnych potrzeb i preferencji Pracownika. Korzystając z wiedzy rynkowej, zaangażowania oraz osobistych umiejętności naszych Konsultantów nasze programy outplacement pozwalają na szybkie i skuteczne wsparcie w znalezieniu kolejnego miejsca pracy.

Business Coaching

Dla Kogo?

Przez ostatnie lata coaching skierowany był do kluczowych osób w organizacji – przedstawicieli wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz kluczowych osób. Dziś nie istnieją żadne ograniczenia – to organizacja wybiera uczestników programu. Mogą brać w nim udział pracownicy wszystkich szczebli i poziomów zarówno menedżerowie, jak i specjaliści i eksperci.

Coaching jest obecnie stałym elementem zarówno programów rozwoju zasobów ludzkich, projektów biznesowych jak i doraźnego wsparcia menedżera lub szefa zespołu.


Korzyści dla Pracodawców

 • zwiększenie skuteczności menedżerów w zarządzaniu zespołami,
 • zwiększenie motywacji osobistej menedżerów i członków zespołów przez nich zarządzanych,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności zarówno całych zespołów jak i ich członków
 • poprawienie relacji z klientami biznesowymi,
 • zwiększenie kreatywności zespołów i ich liderów, zaszczepienie podejścia pro-aktywnego


Korzyści dla Pracowników

 • wzmocnienie osobowości, „obudzenie wewnętrznej siły, zwiększenie zaufania do siebie, wiary w swoje możliwości
 • usunięcie ograniczeń mentalnych hamujących dotychczasowy rozwój,
 • poprawienie odczuwania jakości życia, poziomu satysfakcji zawodowej
 • poprawienie sposobu funkcjonowania w organizacji, grupie
 • poprawienie jakości funkcjonowania w relacjach zawodowych, osobistych i rodzinnych
 • zwiększenie skuteczności osobistej
 • pozyskanie kompetencji właściwego (motywującego) sposobu sformułowanie celów
 • zbudowanie motywacji do realizacji celów osobistych i zawodowych,
 • uzyskanie dostępu do własnych niewykorzystywanych do tej pory zasobów.